Din, Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu 5-6 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Sultanbeyli Belediyesi ve TODEV işbirliği M.Ü. İlahiyat Fakültesi hocalarının katkılarıyla gerçekleştirilen programın ilk etabı Sultanbeyli Belediyesi Kültür Merkezinde ikinci etabı ise Bağlarbaşı Kültür Merkezinde toplandı. Sempozyumda sorunu ruh sağlığı, tıp, özel eğitim, sosyal hizmetler, yerel yönetimler, İslamî ilimler, Hıristiyanlık ve Yahudilik, etik, metafizik açıdan ele alan bildiriler sunuldu. İlhan Kutluer sempozyuma Engelli Olmak Üzerine Etik Düşünceler başlıklı bir bildiriyle katıldı. Kutluer bildirisinde Türk akademyasının soruna teorik ve uygulamalı etik  alanları bakımından pek ilgi göstermediğini vurguladı. Kutluer’e göre sorun her şeyden önce bir insan hakları sorunuydu ve bu hakların kazanımı ve geliştirmesi yönündeki mücadele engelliler ve onların yakın çevresinin sırtına yüklenemezdi. Soruna ödev ahlakının terminolojisi ve kavram sistemi açısından yaklaşan Kutluer engellilik sorunu karşısında akl-ı selîmin bize koşulsuz buyruk olarak yüklediği ödevlerimizin tek tek bizleri ahlakî bir zorunluluk ile yükümlü kıldığını, sorumluluğumuzun hem şahsî, hem şahıslar arası ve hem de kuşaklar arası bir nitelik gösterdiğini belirtti. Koşulsuz buyruğun nesnellik ve evrenselleştirilebilirlik niteliğine dikkat çeken Kutluer, bu niteliğe uygun bir ödev tanımının engellilik sorunu karşısında bizi duyarsızlıktan çekip çıkaracağını ve bizleri herkes gibi bir gün engelli olabileceğimiz ihtimaliyle yüzleşmeye sevk edeceğini vurguladı.

Share →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir