18-22 Nisan 2012 tarihleri arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden bir grup Kazakistan’ın Almatı kentinde idi. Kazakistan’ın milli üniversitesi olan Alfarabi Üniversitesi  ile Yabancı Diller ve Mesleki  Kariyer Üniversitesi’nin işbirliğiyle organize edilen etkinlikte Modern Dünyada İslam konusu tartışıldı. İki üniversitenin kampüsünde iki etap halinde akdedilen toplantılar İslam’ın modern dünyada anlaşılma, yorumlanma ve tatbik şekilleri üzerine odaklandı. İlhan Kutluer ise Alfarabi Üniversitesi’nde Farabi konuşmak için oradaydı. İlhan Kutluer konuşmasında İslam entelektüel geleneğinin sacayakları olan kelam ilminde Maturidi’nin, fıkıh ilminde Ebu Hanife’nin, felsefede Farabi’nin ve tasavvufta Ahmet Yesevî’nin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültür köprüsünün dört temel dayanağını oluşturduğunu savundu.

Share →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir