Gazzali’nin 900. vefat yıldönümü olan 2011 yılı vesilesiyle,Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi Şubat 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında “Gazzali Tartışmaları” başlıklı yedi oturumluk bir toplantı serisi düzenlenmişti. İlhan Kutluer, Ömer Türker, Fehrullah Terkan, Fatih Toktaş, Yunus Apaydın, Osman Demir ve Ekrem Demirli gibi akademisyen ve uzmanların katıldığı oturumlarda Gazzali çeşitli yönleriyle ele alındı, tartışıldı. Bu toplantılar dizisinde ilk konuşmacı İlhan Kutluer idi. Hoca konuşmasında Gazzali’nin felsefe formasyonunu değerlendirmiş  ve İslam felsefe geleneği karşısındaki eleştirel tavrını yorumlamıştı. Bu toplantılar Gazzali Konuşmaları başlığı altında genç İslam felsefesi uzmanı M. Cüneyt Kaya’nın himmetiyle kitaplaşmış bulunuyor (Küre Yayınları 2012). 244Kutluer’e ait yayına hazırlanmış “Gazzâlî ve Felsefe” başlıklı konuşma metni kitabın ilk kısmında s.11’den itibaren okunabilir. Kitabın felsefeyle ilgili diğer üç konuşmasının Tehâfüt‘teki ünlü “üç mesele”ye ayrılmış olması Gazzâlî ve filozoflar tarışmasının klasik düşünce geleneği araştırmalarındaki merkezi önemini hala koruduğunu gösteriyor. Aynı pencereden bakıldığında Kutluer’in konuşma metni bu meseleyi geniş perspektiften ele alan bir giriş metni olarak tavsiye edilebilir. Gazzâlî Konuşmaları kitabının telkin ettiği ilk fikir galiba şudur : Gazzali ve felsefe tartışması söz konusu olduğunda,  bu süngerin daha çok su kaldıracağı anlaşılmaktadır. Ancak bu meyanda geliştirilecek yeni ve aklıbaşında yorumların müslüman toplumlarda felsefenin geleneği, bugünü ve geleceğini anlamak bakımından ufuk açıcı olacağı hususu da izahtan varestedir.

Share →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir