Lisans Dersleri

  1. İslam Felsefesi Tarihi
  2. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Yüksek Lisans Dersleri

  1. İslam Entelektüel Geleneğinin Tarihsel Gelişimi
  2. İslam Entelektüel Geleneğinin Yapısı

Doktora Dersleri

  1. İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
  2. İslam Filozoflarında Ontolojik Problemler

Uzmanlık Alan Dersleri

  1. Klasik İslam Felsefesinde Tabakat Literatürü (Yüksek Lisans/Güz)
  2. İslam Felsefesinin Özgünlüğü ve Güncel Değeri (Yüksek Lisans/Bahar-Yaz)
  3. İslam Felsefesi Tarihi Yazıcılığına Giriş (Doktora/Güz)
  4. İslam Felsefesi Tarihlerine Eleştirel Bakış (Doktora/Bahar-Yaz)