Unesco Türkiye Milli Komisyonu ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle düzenlenen Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi konulu çalıştay 30-31 Mart 2012 tarihinde Mersin Ünivürsitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Felsefe Bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitimi, felsefe bölümü mezunlarının istihdamı, Hukuk ve İlahiyat Fakültelerinde felsefe eğitimi, Eğitim ve Açıköğretim Fakültelerinde felsefe eğitimi, yükseköğretimde kalite çalışmaları ve felsefe eğitimi gibi başlıklar altında konuyu irdeleyen çalıştay, genel değerlendirme oturumu ile son buldu. Ionna Kuçuradi, Harun Tepe, Betül  Çotuksöken, Şafak Ural, Kadir Çüçen, Rahmi Karakuş, Saffet Babür, Sinan Özbek, Halil Turan, Mehmet Durman ve daha birçok felsefe hocasının ve bölüm başkanının katıldığı çalıştayda konuyu irdeleyen bildiriler sunuldu ve tartışıldı. Çalıştaya İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Eğitimi başlıklı bir bildiriyle iştirak eden İlhan Kutluer özellikle İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe tarihi ve Mantık gibi alanlarda yapılan lisans eğitimi ile lisansüstü çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Share →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir