26.06.1957 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini (İ.H.O.1968-1974; Çanakkale Lisesi -okul dışı- 1975) burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. 25.02.1980 tarihindeki mezuniyeti ardından aynı üniversitede Türk-İslam Felsefesi alanında doktora çalışmalarına başladı. Lisansüstü öğrenciliğinin bu ilk aşamalarında yayıncılık sektöründe çalıştı. 1981-1986 yılları arasında başta Yönelişler olmak üzere Mavera, İlim ve Sanat, Kitap Dergisi ünvanlı edebiyat ve düşünce dergilerinde göründü. Daha sonra bilim felsefesi tartışmalarına yöneldi. Nitekim Modern Bilimin Arka Planı adlı çalışması bu yönelişin mütevazı ancak dikkat çeken bir ürünü olmuştur. Bu arada dergi yazılarını  İki Denizin Birleştiği Yer adıyla kitaplaştırma fırsatı buldu ve bu yayına Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1987 yılı inceleme-araştırma ödülü verildi.

10.09.1985 tarihinde araştırma görevlisi olarak atandığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda lisans üstü çalışmalarını sürdürdü. İslam Felsefesi Tarihinde Ahlak İlminin Teşekkülü konulu doktora tezini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayarak 05.01.1990 tarihinde doktor oldu. Bu arada İslam tarihi, İslam bilim tarihi ve İslam düşüncesi üzerine bazı araştırma metinlerini Türkçe’ye kazandırdı. Doktora çalışmalarını bitirmesi ardından aynı fakültede 07.12.1990-03.05.1993 tarihleri arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kendisine 1992 yılı itibariyle mensubu bulunduğu Fakülte’nin en başarılı öğretim elemanı ödülü verildi. 03.05.1993 tarihinde yardımcı doçent oldu.

Bilgi ve Hikmet Dergisi’nde akademik makaleler, İzlenim, Yedi İklim gibi dergilerde düşünsel denemeler yayınladı. Bu dönemde kaleme aldığı makaleler  daha sonra Akıl ve İtikad: Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar adlı kitabında derlenecek, denemeleri ise  Erdemli Toplum ve Düşmanları adıyla kitaplaşacaktır. Çalışmalarını klasik İslam felsefesinin paradigmatik tasviri üzerine yoğunlaştırdı. İslam entelektüel geleneğinde “el-Felsefe”nin bir metafizik ve bilim paradigması olarak şekillenişi üzerine çalıştı. İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru adıyla kitaplaşan bu çalışmalarında entelektüel geleneğimizde din-felsefe-bilim ilişkileri üzerine yoğunlaştı. Müslümanların elinde şekillenen “el-Felsefe”nin İslam medeniyetinde bilim fikrinin kurucu geleneği olduğunu savundu. 30.10.1996 yılında İslam Felsefesi Doçenti oldu. Yeni Şafak gazetesinde İslam ahlak düşüncesi üzerine denemeler yayınladı ve bunları da Sarp Yokuşu Tırmanmak adıyla kitaplaştırdı. Özellikle iki binli yıllardan itibaren alanıyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. Bilim ve Sanat Vakfı’nda öteden beri verdiği İslam düşüncesiyle ilgili geniş katılımlı giriş derslerini 2000’li yıllarda da sürdürdü. İlgisini İbn Sina’nın “Vâcibü’l-vücûd Metafiziği” üzerinde yoğunlaştırdı ve İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık adlı eseri kaleme aldı. 06.01.2004 yılında çalıştığı fakültede İslam Felsefesi Profesörü oldu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiri sundu. On yılın birikimi olan bilimsel makale ve bildirilerini Yitirilmiş Hikmeti Ararken adlı hacimli kitabında topladı.

Kutluer, seksenli yılların sonundan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne İslam Düşüncesi-Ahlak alanında merkez ilim heyeti üyeliği ve ilmî redaktör olarak bilimsel katkıda bulunmuştur. Müellif olarak da sayısı sekseni aşkın ansiklopedi maddesine imza atmıştır. 1997-2010 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyesi olarak çalışmış olup, 2006’dan beridir İSAM Yayınları’nda, faaliyete geçtiği dönemden beri de Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nda yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. Kutluer 2015 yılında Fikir ve Araştırma dalında Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olan Kutluer halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir. Kutluer evli olup iki evlat babasıdır.

[Bu web sitesinin hazırlanmasında emeği geçen oğlum Oruç Gazi’ye teşekkür ederim].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir